بررسی اختلالات تولیدی واج شناختی و آواشناختی (1)

نظرات [2]

رشد و تکامل دو جنبه دارد:
۱-دارا بودن مجرای گفتار سالم ودستگاه حسی حرکتی کارآمد برای کسب تبحر ومهارت در حرکات پیچیده و ظریف این جنبه از رشد را رشد آوایی می نامند. در صورت وجود هر گونه آسیب ساختمانی در اندامهای گفتاری اعم از:1-شکاف لب و کام 2-فقدان دندان های سانترال و لترال 3-ویا کوتاهی بند زیر زبان موجب خطا هایی در تولید می شود
به این گونه خطاها، خطاهای آواشناختی گویند. ویژگی این افراد این است که به اختلالی تولیدی خود آگاهند.
2-درک انتزاعی از دستگاه آوایی: به معنی ایجاد یک تصویر ذهنی از مختصات ممیزه در مغز فرد و فراگیری قواعد حاکم بر زبان برای ترکیب این مختصه ها. این جنبه از رشد را رشد واجی می نامند. به عبارت دیگر جنبه ی واجی گفتار، جنبه ی ادراکی گفتار است، کودک لزوما باید درک و فهم صحیحی از دستگاه آوایی زبان داشته باشد و بر اساس قوه ی ادراک و تمیز،مخزنی از مختصات ممیزه در حافظه ی خویش ترتیب دهد. و به کمک این مخزن واج های مختلف موجود در دستگاه آوایی زبان مادری خویش را به طور معنی داری از هم باز شناسد.پس کودک در روند رشد و تکامل خویش در می یابد که در زبان مورد تکلم اطراف وی مجموعه ی محدودی از مختصه ها وجود دارد واین مختصه ها با یکدیگر متفاوت هستند و از یکدیگر قابل تشخیص هستند وقوانین معینی و محدودی بر ترکیب آنها حاکم است و رفته رفته این قوانین را کشف می کند.تاخیر یا اشکال در جنبه ی واجی، منجر به اختلال تولیدی با مبنای واجی می شود. کودک یا تعدادی از مختصه ها را در ذهنش ندارد یا کاربرد صحیح استفاده از آنها را فرا نگرفته است. پس هر اختلال تولیدی با زیر بنای واجی، باز تابی است از نقص در اطلاعات و آگاهی های زیر بنایی و پایه ای که کودک باید بداند.

ارسال شده توسط:محمود فروزان مهر در تاریخ: سه‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1388 ساعت 07:39 ب.ظ موضوع:
Rabbit Hole - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky - All rights Reserved